Биланс угља, 2018.

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

Укупна производња угља у 2018. години износила је 7 481 631 t, од чега на произведњу мрког угља отпада 2 289 239 t, а на лигнит 5 192 392 t.

 

Од укупно расположиве количине угља (бруто домаћа потрошња) за производњу енергије троши се 95,7%, а за финалну потрошњу 4,3%. За производњу електричне енергије троши се 99,0%, а за производњу топлоте 1,0% угља.

 

У структури финалне потрошње индустрија учествује са 62,4%, домаћинства са 20,2%, остали потрошачи са 17,0%, док потрошња у области пољопривреде и грађевинарства износи 0,3%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ