Буџетска издвајања за истраживање и развој, 2018-2019.

 

 

 

 

 

 

У Републици Српској, буџетска издвајања за истраживање и развој у 2018. години износила су 5 139 525 КМ.

 

Према секторима, највише средстава било је намијењено високом образовању, 72,1%, затим државном сектору 23,6%, пословном сектору 2,4% и непрофитном сектору 1,9%. Издвајања за истраживање и развој за сектор иностранства није било.

 

С циљем Општег унапређења знања: Истраживање и развој финансиран из других извора било је издвојено највише средстава (92,6%).

 

Планирана буџетска средства за истраживање и развој у 2019. години, према усвојеном буџету за 2019. годину, износе 3 554 497 КМ. Већина средства планирана је у циљу Општег унапређења знања: Истраживање и развој финансиран из других извора (85,9%). 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ