Индекси промета индустријe, август 2019. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у августу 2019. године, у поређењу са јулом  2019. године, мањи је за 9,2%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је пад од 3,4% и на домаћем тржишту пад од 13,6%.

 

У августу 2019. године, у поређењу са августом 2018. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 22,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је пад од 13,8% и на домаћем тржишту пад од 29,0%.

 

У августу 2019. године у односу на јул 2019. године укупни десезонирани промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи је за 0,2%, интермедијарних производа за 1,2%, трајних производа за широку потрошњу за 14,7%, капиталних производа за 17,1% и промет енергије за 91,3%.

 

У августу 2019. године у односу на август 2018. године, календарски прилагођени промет нетрајних производа за широку потрошњу већи је за 10,9%, док је промет интермедијарних производа мањи за 3,9%, капиталних производа за 12,2%, трајних производа за широку потрошњу за 24,1% и промет енергије за 95,0%.  

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ