Клање стоке и живине у кланицама, август 2019.

 

 

 

 

 

Током августа 2019. године, у поређењу са истим мјесецом 2018. године повећан је број закланих оваца за 29,5%, свиња за 12,4%, живине за 6,2% и  говеда за 2,5%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 25,0%, говеда за 11,7%, свиња за 8,5%, као и нето тежине заклане живине за 4,3%.

 

У поређењу са претходним мјесецом, током августа 2019. године забиљежено је повећање бројa закланих овaца за 5,3% и говеда за 0,4%, док је истовремено смањен број закланих свиња за 2,3% и живине за 15,3%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих говеда за 0,7%, као и смањење нето тежине закланих оваца за 0,2%, свиња за 2,6%, као живине за 16,3%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ