БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2018/2019. (друго, измијењено издање)