Индекси потрошачких цијена, август 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у августу 2019. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,3%.

 

У односу на август 2018. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,1%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у августу 2019. године у односу на јул 2019. године, индекс одјељка Становање виши је за 0,2%, док је индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши за 0,1%. Индекси одјељака Здравство, Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 0,7%, индекс  одјељка Одјећа и обућа нижи је за 0,6%, индекс одјељка Остала добра и услуге нижи је за 0,5%, индекс одјељка Превоз нижи је за 0,4%, док су индекс одјељка  Намјештај и покућство и одјељка Рекреација и култура нижи за по 0,1%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ