Просјечне плате запослених, август 2019.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у августу 2019. године износила је 910 КМ и номинално је мања за 0,1%, док је реално већа за 0,2% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 6,8%, а реално за 6,7%. Просјечна бруто плата исплаћена у августу 2019. године износила је 1 414 КМ. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ