Индекси индустријске производње, август 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у августу 2019. године, у поређењу са јулом 2019. године већа је за 1,5%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у августу 2019. године, у поређењу са августом 2018. године, већа је за 2,8%.

 

У августу 2019. године у односу на јул 2019. године десезонирана производња енергије већа је за 6,7%, трајних производа за широку потрошњу за 4,8%, интермедијарних производа за 4,1%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 5,7% и капиталних производа за 13,2%.

 

У августу 2019. године у односу на август 2018. године календарски прилагођена производња интермедијарних производа већа је за 12,0%, енергије за 6,3%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 3,0%, капиталних производа за 10,5% и трајних производа за широку потрошњу за 12,8%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у августу 2019. године у поређењу са јулом 2019. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 7,6%, у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 1,7%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 0,1%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у августу 2019. године у поређењу са августом 2018. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 24,9% и  у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 5,9%, док је у подручју Прерађивачкa индустријa забиљежен пад од 3,5%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ