Произведени, прикупљени и одложени отпад, 2018.

 

 

 

 

 

 

Количина произведеног комуналног отпада у 2018. години износила je 395 737 t. Јавна комунална предузећа прикупила су 269 803 t отпада, што је за 8,1% више него у 2017. години. Од укупне количине, највише је прикупљено осталог (мијешаног) комуналног отпада, 259 757 t или 96,3%. Прикупљено је 1 950 t амбалажног отпада чији је удио у укупно прикупљеном отпаду 0,7%.

 

У 2018. години, на евидентирана одлагалишта трајно је одложено 294 666 t отпада, што је за 4,1% више него претходне године. На други начин одстрањено је 134 t, док је на прераду и даље коришћење предато 1 767 t отпада. Евидентирано је 38 одлагалишта отпада.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ