Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2018.

 

 

 

 

 

 

Предузећа су се у 2018. години снабдјела са укупно 16 860 630 000 m³ воде, од чега у подручју (B) Вађење руда и камена са 3 083 000 m³ (0,02%), у подручју (C) Прерађивачка индустрија са 10 179 000 m³ (0,06%) и у подручју (D) Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација са 16 847 368 000 m³ (99,92%). 


У 2018. години коришћено је укупно 16 860 620 000 m³ воде, од чега 99,91% за производњу.

У 2018. години у реципијенте је испуштено укупно 11 158 000 m³ коришћене воде, од чега 4,4% у земљу, 12,2% у јавну канализацију и 83,4% у површинске воде. Од укупно испуштене воде, 20,3% потиче из подручја B, 62,9% из подручја C и 16,8% из подручја D. Највећа количина отпадне воде потиче из области Производња базних метала, 2 236 000 m³ или 20,0% од укупне количине испуштене воде. Од укупне количине испуштене воде, пречишћено је 8 118 000 m³ или 72,8%, док је непречишћене отпадне воде било 3 040 000 m³, или 27,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ