Јавни водовод, 2018.

 

 

 

 

 

 

Јавни водоводи су у 2018. години захватили укупно 97 936 000 m³ воде, што је за 1,4% мање него у 2017. години. 

Из јавних водовода корисницима је у 2018. години испоручено укупно 56 256 000 m³ воде. Искључујући сопствену потрошњу и друге облике ненаплаћене овлашћене потрошње, укупнa количина испоручене воде мања је за 0,7% у поређењу са претходном годином. Домаћинствима је уступљено 40 456 000 m³ или 0,6% мање воде него 2017. године. Укупни губици у водоводној мрежи износили су 42 325 000 m³ или 43,2% од укупно захваћене воде. 

У 2018. години дужина разводне мреже износи 6 439 km, забиљежено је 246 312 водоводних прикључака, евидентирано је 30 уређаја за припрему воде за пиће, 28 таложника, 45 филтерa, 129 хлоринатора и седам осталих уређаја.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ