Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, II тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у другом тромјесечју 2019. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 33,4%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 3,7%, а обим рада, исказан у тонским километрима је мањи за 3,4%.


Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 35,5%. Пређени километри аутобуса већи су за 2,7%, а обим рада, исказан у путничким километрима, мањи је за 7,7%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду април-јун 2019. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 6,2 %, a број превезених путника мањи је за 5,8%.


У жељезничком саобраћају, у другом тромјесечју 2019. године, обим превезене робе већи је за 27,7% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи је за 60,5%. Превезено је 25,0% више путника, а број остварених путничких километара већи је за 80,1%.


Промет на аеродромима Републике Српске у другом тромјесечју 2019. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона био је већи за 92,3%, док је број летова домаћих авиона био већи за 61,6%. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан пораст.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ