Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, друго тромјесечје 2019.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у другом тромјесечју 2019. године већи је за 0,4% у односу на прво тромјесечје 2019. године. 


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у другом тромјесечју 2019. године већи је за 5,9% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2018. године. 


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални раст од 9,2% у односу на просјек 2018. године. 


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: N 82 Канцеларијско-административне и помоћне дјелатности (161,5%) и J 59 Производња и дистрибуција филмова, видео филмова и телевизијског програма (87,6%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (50,8%) и N 772) Дјелатности изнајмљивања и давања у закуп (лизинг) (30,7%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ