Стопе потрошачких цијена у Републици Српској, 2019.

 

 

 

 

 2019.                                                                       

 

 

СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

 

мјесец
%
   Број Службеног гласникајануар 2019.
      0,2 16/19
фебруар 2019. 0,5 26/19
март 2019. 0,2 34/19
април 2019. -0,9 43/19
маj 2019. 0,1 54/19
jун 2019. -0,6 63/19
jул 2019. -0,5 72/19
август 2019. -0,3 80/19
септембар 2019. 0,6  89/19
октобар 2019. 1,2 101/19
новембар 2019. -0,2 109/19
децембар 2019. 0,0 06/20