Индекси индустријске производње, јул 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јулу 2019. године, у поређењу са јуном 2019. године већа је за 4,2%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јулу 2019. године, у поређењу са јулом 2018. године, мања је за 8,8%.


У јулу 2019. године у односу на јун 2019. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 9,5%, енергије за 9,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 6,3%, док је производња интермедијарних производа мања за 2,0% и трајних производа за широку потрошњу за 5,5%.


У јулу 2019. године у односу на јул 2018. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 33,3%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,9, интермедијарних производа за 1,8%, док је производња енергије мања за 25,0% и трајних производа за широку потрошњу за 37,7%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јулу 2019. године у поређењу са јуном 2019. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 11,8%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 1,2 %, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 0,2%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јулу 2019. године у поређењу са јулом 2018. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 3,1%, док у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи пад од 8,5% и у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 13,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ