Индекси потрошачких цијена, јул 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јулу 2019. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,5%. 


У односу на јул 2018. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,3%. 


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у јулу 2019. године у односу на јун 2019. године, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 2,0%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 1,5%, индекс одјељка Становање виши је за 0,2%, док је индекс одјељка Намјештај и покућство виши за 0,1%. Индекси одјељака Здравство, Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 4,3%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића нижи је за 1,3%, док су индекс одјељка Превоз и индекс одјељка Остала добра и услуге нижи за по 0,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ