Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства, друго тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

 

Вриједност откупа и продаје производа пољопривреде, шумарства и рибарства у другом тромјесечју 2019. године износила је 106 995 100 КМ. Од тога је вриједност продаје из властите производње пословних субјеката и њихових дијелова износила 79 107 031 КМ или 73,9%, док је вриједност откупа од породичних пољопривредних газдинстава износила 27 888 069 КМ или 26,1%. 


У другом тромјесечју 2019. године у односу на исто тромјесечје претходне године вриједност откупа и продаје је мања за 12,1%, при чему је вриједност продаје мања за 16,0%, а вриједност откупа је већа за 1,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ