Индекси произвођачких цијена у станоградњи, друго тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене у станоградњи у Републици Српској у другом тромјесечју 2019. године у поређењу са првим тромјесечјем 2019. године више су за 0,3%.

Посматрано према врсти грађевинских радова, у истом периоду, цијене архитектонских и конструкционих радова више су за 0,3%, цијене електроинсталационих радова и цијене машинско-инсталационих радова више су за 0,1%, a цијене водоинсталатерских и канализационих радова остале су непромијењене. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ