Индекси производње у грађевинарству, друго тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2019. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, мања је за 0,8%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње мања је за 0,5% и на објектима нискоградње мања је за 1,1%.

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у другом тромјесечју 2019. године, у поређењу са другим тромјесечјем 2018. године, мања је за 6,6%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње мања је за 2,6% и на објектима нискоградње мања је за 9,3%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ