Индекси промета индустријe, јун 2019. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јуну 2019. године, у поређењу са мајем 2019. године, већи је за 1,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 4,6%, а на иностраном тржишту пад од 2,3%.


У јуну 2019. године, у поређењу са јуном 2018. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 4,9%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је пад од 1,1%, а на иностраном тржишту пад од 9,9%.


У јуну 2019. године у односу на мај 2019. године укупни десезонирани промет интермедијарних производа већи је за 2,6%, капиталних производа за 2,5%, док је промет енергије мањи за 1,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,3% и трајних производа за широку потрошњу за 6,9%.


У јуну 2019. године у односу на јун 2018. године, календарски прилагођени промет интермедијарних производа већи је за 10,0%, капиталних производа за 0,6%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 2,3%, трајних производа за широку потрошњу за 23,3% и промет енергије мањи за 44,7%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ