Клање стоке и живине у кланицама, јун 2019.

 

 

 

 

 

Током јуна 2019. године, у поређењу са истим мјесецом 2018. године повећан је број закланих свиња за 23,9%, оваца за 13,2% и живине за 12,9%, док је број закланих говеда мањи за 7,4%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 42,6%, оваца за 42,5% и живине за 21,8%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 0,2%.


У поређењу са претходним мјесецом, током јуна 2019. године забиљежено је повећања бројa заклане живине за 7,3% и говеда за 3,3%, као и смањење броја закланих свиња за 10,1% и оваца за 4,3%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 17,0%, говеда за 3,9% и живине за 3,2%, као и смањење тежине закланих свиња за 14,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ