Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, II тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

 

У другом тромјесечју 2019. године у Републици Српској регистровано је укупно 117 335 возила, што је за 2,4% више у односу на исти период претходне године. 


Од укупног броја регистрованих возила 81,0% односи се на путничке аутомобиле, 10,0% на теретна, 4,3% на прикључна возила, а 1,3% на остале категорије возила.Посматрано по годинама старости возила, 7,0% налази се у категорији старости до 5 година, 40,3% је у категорији старости од 6-15 година, док је 52,7% регистрованих возила старије од 15 година.


Први пут регистровано је 10 741 возила, односно 20,8% више у односу на друго тромјесечје 2018. године.


Укупан број саобраћајних незгода у другом тромјесечју 2019. године већи је за 0,7% у односу на исти период 2018. године. Број повријеђених лица мањи је за 8,6%, а број погинулих лица мањи је за 15,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ