Метаподаци (ESMS) архива

 

Активности инкубаторских станица, 2017.

Активности мљекара, 2017.

Биљна производња, 2017.

Годишња статистика шумарства, 2017.

Годишњи извјештај индустрије (PRODCOM), 2017.

Годишњи извјештај о грађевинским радовима на објекту, 2017.

Дистрибутивна трговина, 2018.

Дистрибутивна трговина, 2017.

Инвестиције, 2017.

Индекс индустријске производње, индекс запослених у индустрији и индекс промета индустрије, 2017.

Индекси производње у грађевинарству, 2017.

Јавна канализација, 2017.

Јавни водовод, 2017.

Клање стоке у кланицама, 2017.

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2017.

Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 2017. 

Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 2017.

Производња и потрошња електричне енергије, 2017.

Производња и потрошња нафте и деривата нафте, 2017.

Производња и потрошња угља, 2017.

Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 2017.

Просјечне плате, 2017

Просјечне плате, 2016

Снабдијевање природним гасом, 2017.

Статистика сточарства, 2017.

Структура инкубаторских станица, 2017.

Структурне пословне статистике (АНЕКСИ I-IV), 2017

Структурне пословне статистике (АНЕКСИ I-IV), 2016

Структурне пословне статистике (АНЕКСИ I-IV), 2015

Трговина енергентима, 2017.

Утрошак енергије и горива у индустрији, 2017.

Цијене пољопривредних производа, 2018. 

Цијене пољопривредних производа, 2017.