Метаподаци (ESMS) архива

 

Активности инкубаторских станица, 20182017.

Активности мљекара, 20182017.

Биљна производња, 2017.

Годишња статистика шумарства, 2017.

Годишњи извјештај индустрије (PRODCOM), 2017.

Годишњи извјештај о грађевинским радовима на објекту, 2017.

Дистрибутивна трговина, 20182017.

Инвестиције, 2017.

Индекс индустријске производње, индекс запослених у индустрији и индекс промета индустрије, 2017.

Индекси производње у грађевинарству, 20182017.

Јавна канализација, 2017.

Јавни водовод, 2017.

Клање стоке у кланицама, 20182017.

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2017.

Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама, 20182017. 

Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа, 20182017.

Производња и потрошња електричне енергије, 2017.

Производња и потрошња нафте и деривата нафте, 2017.

Производња и потрошња угља, 2017.

Производња, продаја и залихе шумских сортимената, 2017.

Просјечне плате, 20172016

Снабдијевање природним гасом, 2017.

Статистика сточарства, 20182017.

Структура инкубаторских станица, 2018, 2017.

Структурне пословне статистике (АНЕКСИ I-IV), 201720162015

Трговина енергентима, 2017.

Утрошак енергије и горива у индустрији, 2017.

Цијене пољопривредних производа, 20182017.