Индекси индустријске производње, јун 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јуну 2019. године, у поређењу са мајeм 2019. године већа је за 1,8%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јуну 2019. године, у поређењу са јуном 2018. године, мања је за 8,2%.


У јуну 2019. године у односу на мај 2019. године десезонирана производња енергије већа је за 7,4%, интермедијарних производа за 7,2%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 1,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,5% и капиталних производа за 5,9%.


У јуну 2019. године у односу на јун 2018. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 25,8% и интермедијарних производа за 9,3%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 8,1%, енергије за 19,6% и трајних производа за широку потрошњу за 36,1%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јуну 2019. године у поређењу са мајем 2019. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 11,5 % и у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 2,1%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 1,7%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јуну 2019. године у поређењу са јуном 2018. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 17,5%, док у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи пад од 8,7% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa пад од 13,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ