Годишња саопштења пољопривреде и рибарства, 2018. година

 

 

 

 

 2018.                                                                          

 

   Остварени приноси раних усјева и воћа

   Површине и засади на крају прољећне сјетве

   Касни усјеви, воће и виногради

   Засијане површине у јесењој сјетви

   Остварени приноси јужног воћа и маслина

   Број стоке и живине

   Аквакултура

   Структура инкубаторских станица

   Индекси обима пољопривредне производње

   Производња млијека и млијечних производа

   Производња меса

   Производња млијека, јаја, вуне и меда