Тромјесечна саопштења пољопривреде и рибарства, 2018. година

 

 

 

 

 

 2018.                                                                   

 

 

ОТКУП И ПРОДАЈА ПРОИЗВОДА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И РИБАРСТВА

 

   прво тромјесечје 2018.

   друго тромјесечје 2018.

   треће тромјесечје 2018.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 2018. 


ИНДЕКСИ ЦИЈЕНА У ПОЉОПРИВРЕДИ

 

   прво тромјесечје 2018.

   друго тромјесечје 2018.

   треће тромјесечје 2018.

Истраживање и развој, 2011. Истраживање и развој, 2011.  четврто тромјесечје 2018.