Средње образовање, крај 2016/2017. и почетак 2017/2018.

 

 

 

 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

 

 

крај 2016/2017 - почетак 2017/2018.                                                                                    

 

   Наставно особље средњих школа 

   Средње школе по пољима образовања

   Средње школе (почетак школске године)

   Средње школе (крај школске године)