Основно образовање, крај 2017/2018. и почетак 2018/2019.

 

 

 

 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 

крај 2017/2018 - почетак 2018/2019.                                                                          

 

   Наставно особље основних школа 

   Основне школе по општинама (почетак школске године)

   Основне школе по општинама (крај школске године)

   Ученици основних школа по разредима