Основно образовање, крај 2016/2017. и почетак 2017/2018.

 

 

 

 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

 

 

крај 2016/2017 - почетак 2017/2018.                                                                          

 

   Наставно особље основних школа 

   Основне школе по општинама (почетак школске године)

   Основне школе по општинама (крај школске године)

   Ученици основних школа по разредима