Годишња саопштења националних рачуна, 2016.

 

 

 


БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД                                                                                           

 

 

 

 2016.                                                                                                                                               

 

ПРОИЗВОДНИ ПРИСТУП

 

   Бруто домаћи производ и бруто додата вриједност (ПРЕТХОДНИ ПОДАЦИ)

   Бруто домаћи производ и бруто додата вриједност 

 

ДОХОДОВНИ ПРИСТУП

 

   Бруто домаћи производ (ПРЕТХОДНИ ПОДАЦИ)

   Бруто домаћи производ 

 

ПОТРОШНИ ПРИСТУП

 

   Бруто домаћи производ