Анкета о радној снази, 2019. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

Подаци објављени у овом Саопштењу су претходни подаци, добијени на основу проведене Анкете о радној снази (АРС 2019).Методолошке поставке Анкете засноване су на препорукама и дефиницијама Међународне организације рада (International Labour Organization - ILO) и захтјевима Статистичке канцеларије ЕУ (European Statistical Office - EUROSTAT), чиме је обезбијеђена међународна упоредивост података у области статистике рада.Референтна седмица, временски период за који се постављају питања о економској активности лица, за Анкету АРС 2019 је период од 01. 04. до 07. 04. 2019.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ