Пунољетни учиниоци кривичних дјела, 2018.

 

 

 

 

 

У 2018. години тужилаштва у Републици Српској ријешила су 10 030 кривичних пријава подигнутих против пунољетних лица, што је за 4,7% мање у односу на 2017. годину. Од укупног броја пријава, 23,1% односило се на непознате учиниоце.


У истом периоду, оптужено је 3 478 лица, односно 0,6% мање у односу на 2017. годину. Осуђенa су 3 044 лица, што је за 2,7% мање у односу на 2017. годину. Од укупног броја осуђених, 92,5% судских пресуда изречено је мушкарцима.


Имовинска кривична дјела била су најбројнија. Код пријављених лица удио имовинских кривичних дјела у односу на укупан број износио је 45,3%, код оптужених 35,5%, а код осуђених 34,8%.


Најзаступљенијe кривичнe санкцијe билe су: условна затворска казна 52,1 %, новчана казна 29,4% и затворска казна 15,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ