Клање стоке и живине у кланицама, мај 2019.

 

 

 

 

 

Током маја 2019. године, у поређењу са истим мјесецом 2018. године повећан је број закланих свиња за 28,4%, оваца за 14,2% и живине за 0,6%, док је број закланих говеда мањи за 25,3%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 34,4%, оваца за 7,2% и живине за 4,8%, као и смањење нето тежине закланих говеда за 19,1%.


У поређењу са претходним мјесецом, током маја 2019. године забиљежено је повећања бројa заклане живине за 8,9%, као и смањење броја закланих свиња и говеда за по 12,0% и оваца за 51,6%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 8,0%, као и смањење тежине закланих говеда за 7,2%, свиња за 10,4% и оваца за 48,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ