Индекси промета индустријe, мај 2019. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у мају 2019. године, у поређењу са априлом 2019. године, мањи је за 2,4%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је раст од 1,3%, а на домаћем тржишту пад од 5,2%.


У мају 2019. године, у поређењу са мајом 2018. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 9,4%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је пад од 5,4%, а на домаћем тржишту пад од 12,3%.


У мају 2019. године у односу на април 2019. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 9,6%, трајних производа за широку потрошњу за 4,4%, капиталних производа за 2,9%, нетрајних производа за широку потрошњу за 1,2%, док је промет интермедијарних производа мањи за 4,0%.


У мају 2019. године у односу на мај 2018. године, календарски прилагођени промет капиталних производа већи је за 3,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,7%, интермедијарних производа за 1,1% , док је промет трајних производа за широку потрошњу мањи за 18,2% и промет енергије мањи за 49,4%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ