БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2018/2019.

 

У овом Билтену Републички завод за статистику објављује податке о редовним  средњим школама, средњим школама за дјецу са посебним  потребама, полазницима образовања одраслих и корисницима домова ученика и студената на почетку школске године.

 

Билтен се састоји из пет поглавља. У првом поглављу дати су подаци о ученицима и наставницима редовних средњих школа и школа за дјецу са посебним потребама на почетку школске године, као и подаци о ученицима који су завршили школу према врсти средње школе, на крају школске године. Прво поглавље  садржи серију од пет година.

 

Друго поглавље садржи детаљне податке о ученицима, наставницима, учењу страног језика, напуштању школе и напуштању школовања, опремљености средњих школа рачунарима према врсти средње школе, на почетку школске 2018/2019. године.

 

Треће поглавље односи се податке о средњим  школама  по општинама и градовима, на почетку школске 2018/2019. године.

 

У четвртом поглављу објављени су подаци о полазницима средњег образовања одраслих за школску 2018/2019. годину.

 

Пето поглавље односи се на кориснике домова ученика и студената за период 2014-2018. године.