Индекси индустријске производње, мај 2019.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у мају 2019. године, у поређењу са априлом 2019. године већа је за 3,5%.


Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у мају 2019. године, у поређењу са мајом 2018. године, мања је за 18,2%.


У мају 2019. године у односу на април 2019. године десезонирана производња енергије већа је за 21,7%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 0,7%, интермедијарних производа за 1,2%, капиталних производа за 2,5% и трајних производа за широку потрошњу за 27,6%.


У мају 2019. године у односу на мај 2018. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 11,6% и нетрајних производа за широку потрошњу за 0,7%, док је производња интермедијарних производа мања за 5,3%, енергије за 35,6% и трајних производа за широку потрошњу за 42,0%.


Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у мају 2019. године у поређењу са априлом 2019. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 35,3% и у подручју Вађењe руда и камена раст од 6,7%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 5,0%.


Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у мају 2019. године у поређењу са мајом 2018. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи пад од 12,6%, у подручју Вађењe руда и камена биљежи пад од 13,3% и у подручју Прерађивачкa индустријa пад од 21,1%.

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ