Индекси потрошачких цијена, мај 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у мају 2019. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,1%.


У односу на мај 2018. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,6%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у мају 2019. године у односу на април 2019. године, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,4%, индекс одјељка Становање и одјељка Остала добра и услуге виши су за по 0,3%, док су индекси одјељака Храна и безалкохолна пића и Превоз виши за по 0,2%. Индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Здравство, Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 1,3%, док је индекс одјељка Намјештај и покућство нижи за 0,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ