Корисници социјалне заштите, 2018.

 

 

 

 

 

 

У овом саопштењу објављују се подаци о корисницима и облицима социјалне заштите у 2018. години. Подаци су резултат редовног годишњег истраживања "СЗ-1", "СЗ-1а" и "СЗ-61".


Циљ овог истраживања јесте прикупљање података о броју корисника социјалне заштите (малољетни, пунољетни), облицима и услугама социјалне заштите проведеним у току 2017. године у центрима за социјални рад и службама социјалне заштите за општине које немају центар за социјални рад и запосленима у овим установама. Такође, прикупљају се подаци о броју лица под старатељством, броју лица у хранитељским породицама, броју хранитељских породица, као и подаци о усвојеним малољетним лицима.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ