Индекси промета индустријe, април 2019. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у априлу 2019. године, у поређењу са мартом 2019. године, мањи је за 2,4%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је пад од 1,6%, а на домаћем тржишту пад од 3,0%.


У априлу 2019. године, у поређењу са априлом 2018. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи пад од 1,7%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 1,8%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 6,4%.


У априлу 2019. године у односу на март 2019. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 22,7%, интермедијарних производа за 2,5%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 0,2%, трајних производа за широку потрошњу за 2,8% и промет капиталних производа мањи за 15,0%.


У априлу 2019. године у односу на април 2018. године, календарски прилагођени промет интермедијарних производа већи је за 19,6% и нетрајних производа за широку потрошњу већи за 0,8%, док је промет капиталних производа мањи за 5,5%, трајних производа за широку потрошњу за 16,6% и промет енергије мањи за 41,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ