Индекси цијена у пољопривреди, прво тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

 

Продајне цијене пољопривредних производа у првом тромјесечју 2019. године у односу на просјек продајних цијена из 2015. године више су за 6,1%, a у односу на прво тромјесечје 2018. године за 0,5%.


Набавне цијене средстава која се користе у пољопривредној производњи у првом тромјесечју 2019. године у односу на просјек набавних цијена из 2015. године ниже су за 1,4%, док су у односу на прво тромјесечје 2018. године више за 3,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ