Клање стоке и живине у кланицама, април 2019.

 

 

 

 

 

Током априла 2019. године, у поређењу са истим мјесецом 2018. године повећан је број закланих свиња за 27,6%, оваца за 7,8% и говеда за 5,7%, док је број закланe живине мањи за 6,4%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 34,7%, oваца за 14,4%, говеда за 9,5%, односно смањење нето тежине заклане живине за 0,5%.


У поређењу са претходним мјесецом, током априла 2019. године забиљежено је повећања бројa закланих оваца за 204,4%, свиња за 38,8%, живине за 10,7% и говеда за 5,7%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 182,1%, свиња за 29,9%, живине за 6,6% и говеда за 4,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ