Процјене становништва, 2013 - 2018.

 

 

 

 

 

 

Након објављених резултата Пописа становништва, домаћинстава и станова у Републици Српској 2013. године, Републички завод за статистику израдио је процјену броја становника од 2013. до 2016. године. Саопштење са процјенама броја становика је засновано на резултатима добијеним из Пописа 2013. године.


Процјена броја становника објављује се по појединачним годинама старости, групама старости и полу на територијалном нивоу јединица локалне самоуправе (градова/општина).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ