Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, I тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

 

Количина робе превезене у првом тромјесечју 2019. године у односу на исти период претходне године биљежи пад од 8,1%. У истом периоду, пређени пут теретних возила мањи је за 4,4%, а обим рада, исказан у тонским километрима је мањи за 5,9%.


Број превезених путника у друмском саобраћају већи је за 3,7%. Пређени километри аутобуса већи су за 3,1%, а обим рада, исказан у путничким километрима, мањи је за 5,5%.


У градско-приградском саобраћају, у периоду јануар-март 2019. године у односу на исти период претходне године, укупни пређени пут аутобуса мањи је за 7,9%, a број превезених путника мањи је за 14,3%.


У жељезничком саобраћају, у првом тромјесечју 2019. године, обим превезене робе већи је за 6,8% у односу на исти период претходне године, a обим рада мјерен оствареним тонским километрима већи је за 16,8%. Превезено је 3,3% више путника, а број остварених путничких километара мањи је за 2,7%.


Промет на аеродромима Републике Српске у првом тромјесечју 2019. године биљежи раст у односу на исти период претходне године. Број летова страних авиона већи је за 46,5%, док је број летова домаћих авиона двоструко већи. Број превезених путника страним авионима биљежи значајан пораст.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ