Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, прво тромјесечје 2019.

 

Краткорочне пословне статистике

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у првом тромјесечју 2019. године већи је за 2,1% у односу на четврто тромјесечје 2018. године.


Укупан календарски прилагођен промет услужних дјелатности у првом тромјесечју 2019. године већи је за 12,2% у односу на промет који су оствариле у истом тромјесечју 2018. године.


Индекс промета услужних дјелатности остварио је номинални пад од 26,8% у односу на просјек 2018. године.


Највећи раст промета забиљежен је у дјелатностима: J 59 Производња и дистрибуција филмова, видео филмова и телевизијског програма (155,6%) и N 78 Дјелатности агенција за запошљавање (154,6%). Највећи пад промета забиљежен је у дјелатностима: M 74 Остале стручне, научне и техничке дјелатности (74,7%) и N 77 Дјелатности изнајмљивања и давања у закуп (лизинг) (48,3%).

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ