Саопштење за медије, 22. мај 2019.

 

Просјечна плата након опорезивања у априлу 896 КМНајвиша просјечна плата након опорезивања у подручју Финансијске дјелатности и дјелатности осигурања 1 385 КМ, а најнижа у подручју Дјелатности пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство 617 КМ


Мјесечна инфлација у априлу 2019. године -0,9%Годишња инфлација (IV 2019/IV 2018) 0,7%


Десезонирана индустријска производња (IV 2019/III 2019.) мања 2,1%Број запослених у индустрији (IV 2019/III 2019.) већи 0,3%


Покривеност увоза извозом у периоду I-IV 2019. године 76,7%

 

 

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ, 22. МАЈ 2019.