Индекси потрошачких цијена, април 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у априлу 2019. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,9%. 


У односу на април 2018. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку је виши за 0,7%. 


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у априлу 2019. године у односу на март 2019. године, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 0,6%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 0,3%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван и одјељка Превоз виши су за по 0,2%, док је индекс одјељка Остала добра и услуге виши за 0,1%. Индекси одјељака Здравство, Комуникације, Образовање и Ресторани и хотели остали су непромијењени. Индекс одјељка Становање нижи је за 8,2%, док су индекс одјељка Одјећа и обућа и индекс одјељка Рекреација и култура нижи за по 0,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ