Индекси произвођачких цијена у станоградњи, прво тромјесечје 2019.

 

 

 

 

 

 

Произвођачке цијене у станоградњи у Републици Српској у првом тромјесечју 2019. године у поређењу са четвртим тромјесечјем 2018. године више су за 0,5%. 


Посматрано према врсти грађевинских радова, у истом периоду, цијене архитектонских и конструкционих радова више су за 0,4%, цијене водоинсталатерских и канализационих радова више су за 0,9%, цијене електроинсталационих радова више су за 0,8% и цијене машинско-инсталационих радова више су за 0,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ