Индекси производње у грађевинарству, прво тромјесечје 2019. ИСПРАВЉЕНО САОПШТЕЊЕ

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2019. године, у поређењу са претходним тромјесечјем, мања је за 0,7%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 0,7%, док је на објектима нискоградње мања за 1,6%.

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2019. године, у поређењу са првим тромјесечјем 2018. године, мања је за 2,9%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима високоградње већа је за 6,1%, док је на објектима нискоградње мања за 9,4%. 

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ