Индекси промета индустријe, март 2019. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у марту 2019. године, у поређењу са фебруаром 2019. године, мањи је за 2,2%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је пад од 1,5%, а на домаћем тржишту пад од 2,8%.


У мару 2019. године, у поређењу са мартом 2018. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 6,4%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 12,7%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 2,0%.


У марту 2019. године у односу на фебруар 2019. године укупни десезонирани промет капиталних производа већи је за 1,2%, док је промет енергије мањи за 2,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 2,5%, интермедијарних производа за 3,1% и промет трајних производа за широку потрошњу за 6,8%.


У марту 2019. године у односу на март 2018. године календарски прилагођени промет капиталних производа већи је за 39,7% и интермедијарних производа за 11,5%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу мањи за 2,1%, трајних производа за широку потрошњу за 11,3% и промет енергије за 35,4%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ